1 juni 2023: Congres Zorgevaluatie

systeeminbedding

De Federatie Medisch Specialisten, ZonMw en het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG*) verwelkomen je graag op het eerste gezamenlijke congres Zorgevaluatie.

Dit congres is het platform om kennis en ervaringen uit te wisselen over alle aspecten van zorgevaluatie: beleid, onderzoek en de toepassing van nieuwe kennis in de praktijk. Het thema samenwerking staat dit jaar centraal.

Je kunt inspiratie opdoen bij de plenaire sessies, we gaan met elkaar in discussie over verschillende aspecten van zorgevaluatie onderzoek en je gaat actief aan de slag in verschillende workshops. We verwelkomen je graag op 1 juni a.s.!

Belangrijke informatie

Datum: donderdag 1 juni 2023
Tijd: 09.00 - 17.00 uur
Locatie: Rijtuigenloods Amersfoort

Voor wie: Medisch specialisten, klinisch onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, zorgaanbieders, verpleegkundigen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, implementatiedeskundigen, overheid, zorgverzekeraars, HTA-experts en andere geïnteresseerden.

Accreditatie is aangevraagd. Deelname aan het congres is kosteloos.

Wachtlijst gesloten

Het maximale aantal deelnemers voor het congres is bereikt, je kunt je dus helaas niet meer aanmelden. Door de overweldigende belangstelling is het ook niet meer mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden. Heb je jezelf inschreven en kun je helaas toch niet aanwezig zijn? Meld je dan af door te mailen naar congres@zorgevaluatiegepastgebruik.nl Dan komt er een plekje vrij voor iemand van de wachtlijst. We plaatsen mensen op de wachtlijst op volgorde van inschrijving.

Programma

Zorgevaluatie is een belangrijk onderdeel van passende zorg en het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarin veel partijen samenwerken. Op het congres komen alle onderdelen van zorgevaluatie aan bod: agenderen, evalueren, implementeren en monitoren, maar ook de randvoorwaarden zoals bekostiging. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we succesfactoren, maar ook de uitdagingen en hoe we deze samen kunnen oplossen.

PROGRAMMA | PLENAIR

08.45 - 09.15 uur

Ontvangst

09.15 - 09.45 uur

Opening

Door dagvoorzitter Raphael Hemler, kno-arts, voorzitter adviescommissie Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten en lid van de werkorganisatie van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG).

09.45 - 10.30 uur 

Praktijkvoorbeeld en paneldiscussie

Onderzoekers presenteren een mooi praktijkvoorbeeld van zorgevaluatie onderzoek waarbij verschillende uitdagingen naar voren komen. Aan de hand daarvan reflecteren we in een panelgesprek op samenwerking.

  • Hoe draag je vanuit je eigen rol en verantwoordelijkheid bij aan hetzelfde doel; de beste zorg voor de patiënt?

  • Hoe zorg je voor de wetenschappelijke onderbouwing?

  • En hoe werk je daarin samen?

Sjoerd Repping, voorzitter van het programma ZE&GG gaat in gesprek met vertegenwoordigers van de partijen die samenwerken binnen dit programma: zorgaanbieders, zorgverzekeraars

10.30 - 11.15 uur

Keynote Ray Klaassens: samenwerking en leiderschap

Vanuit zijn achtergrond als leider binnen de Special Forces geeft Ray Klaassens op prikkelende en interactieve wijze zijn visie op het thema samenwerking en leiderschap.

11.15 - 11.45 uur

PAUZE

11.45 - 13.00 uur

DEELSESSIES RONDE 1

1. Hoe krijgen we de belangrijkste kennisvragen op tafel en zorgen we dat er een zorgevaluatie onderzoek wordt gestart?

Zorgevaluatie begint met goede kennisvragen. Hoe zorg je ervoor dat de juiste kennisvragen geprioriteerd en onderzocht worden en dat alle perspectieven daarin zijn meegenomen? En waarom is dit zo belangrijk voor implementatie van de resultaten in de praktijk? We wisselen ervaringen uit en bespreken succesvolle voorbeelden zoals de COVID-19 kennisagenda.

Sprekers:
Ralph Kupka – psychiater GGZ inGeest en Altrecht; hoogleraar Bipolaire Stoornissen VUmc
Esther Verstraete – neuroloog Rijnstate ziekenhuis
Daniël Warmerdam – senior programmamanager ZonMw
Simon Mooijaart – internist ouderengeneeskunde LUMC

2a. Hoe zorg je voor een succesvolle uitvoering van je zorgevaluatie onderzoek?  - Gesprekstechnieken

Praktische kennis en tools voor arts-onderzoekers en verpleegkundig onderzoekers over de uitvoering van zorgevaluatie onderzoek. Hoe hou je alle deelnemende centra enthousiast? En hoe informeer je patiënten en betrek je hen bij zorgevaluatie? We besteden specifiek aandacht aan gesprekstechnieken voor de counseling van deelnemers en leren graag van elkaar.

Sprekers:
Barbara van Veen – coördinator Trialbureau Zorgevaluatie Nederland
Barbara Scheffer – psycholoog en coach Bureau Scheffer
Else Wolke – psycholoog en coach TACTadviseurs
Anouk de Menthon Baken – organisatiepsycholoog TACTadviseurs

3. Hoe zorg je voor goede richtlijnduiding?

Wanneer is bewijs uit zorgevaluatie onderzoek goed genoeg om in een richtlijn terecht te komen? Wat is de rol van zorgprofessionals en partijen zoals zorgverzekeraars en het Zorginstituut in het duiden van nieuwe kennis en hoe versnel je opname hiervan in de richtlijn? We bespreken onder andere het Versnellingsprogramma Duidingen.

Sprekers:
Roel Bakx -kinderchirurg Amsterdam UMC locatie VUmc en voorzitter commissie richtlijnen Federatie Medisch Specialisten
Dieuwke Leereveld -senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
Gerjanne Vianen –Implementatiespecialist ZonMw
Mark Koelemay – vaatchirurg Amsterdam UMC, locatie VUmc

4. Hoe krijg je nieuwe kennis geïmplementeerd in de praktijk?

Hoe implementeer je kennis succesvol op de werkvloer? Wat zijn belemmeringen en hoe neem je deze weg? Hoe krijg je je collega’s en de organisatie hierin mee en hoe blijf je samen leren en verbeteren aan de hand van data? We bespreken diverse lopende implementatie initiatieven en tools.

Sprekers:
Stefan Schuiling, beleidsadviseur ZE&GG
Tessa Rietbergen, beleidsadviseur ZE&GG
Gerjanne Vianen, implementatiespecialist ZonMw
Lisette van Leeuwen, adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
Gera Welker, adviseur Beleid en Implementatie UMCG

5a.  Hoe werken patiëntvertegenwoordiger, wetenschappelijke vereniging en projectgroep samen bij het hele proces van zorgevaluatie?

Hoe zorg je dat de patiënt centraal staat in alle fasen van het proces van zorgevaluatie? En hoe organiseren we de samenwerking daarbij op een effectieve manier? We oefenen met een voorbeeld vraagstuk, en bespreken wat nodig is voor verschillende partijen om patiëntenbetrokkenheid bij zorgevaluaties goed te laten verlopen.

Sprekers:
Eva Vroonland - adviseur burgerperspectief / patiëntenparticipatie ZE&GG en PGOsupport
Elmar Pels - adviseur Agenderen & Evalueren ZE&GG

6. Hoe zorgen we ervoor dat zorgevaluatie een vast onderdeel wordt van de zorg?

Wat is er nodig om maximaal in te kunnen zetten op zorgevaluatie onderzoek? En hoe organiseer je dit? Hoe voer je het goede gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en hoe maak je afspraken over de meetbaarheid van gemaakte veranderingen? We bespreken aan de hand van goede voorbeelden de bekostiging van studies, de afspraken voor zorginkoop en de monitoring hiervan. 

Sprekers:
Anne Claire van Harderwijk - senior adviseur beroepsbelangen Federatie Medisch Specialisten
Teus van Barneveld - directeur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
Kirsten de Brouwer - senior beleidsadviseur ZE&GG
Lieke Wiggers -  senior beleidsadviseur ZE&GG
Rimke Geels - medisch adviseur, namens ZN lid werkorganisatie ZE&GG, Arts Maatschappij en Gezondheid Zilveren Kruis

13.00 - 13.45 uur

LUNCH

13.45 - 15.00 uur

DEELSESSIES RONDE 2

1. Hoe krijgen we de belangrijkste kennisvragen op tafel en zorgen we dat er een zorgevaluatie onderzoek wordt gestart?

Zorgevaluatie begint met goede kennisvragen. Hoe zorg je ervoor dat de juiste kennisvragen geprioriteerd en onderzocht worden en dat alle perspectieven daarin zijn meegenomen? En waarom is dit zo belangrijk voor implementatie van de resultaten in de praktijk? We wisselen ervaringen uit en bespreken succesvolle voorbeelden zoals de COVID-19 kennisagenda.

Sprekers:
Ralph Kupka - psychiater GGZ inGeest en Altrecht; hoogleraar Bipolaire Stoornissen VUmc
Esther Verstraete - neuroloog Rijnstate ziekenhuis
Daniël Warmerdam - senior programmamanager ZonMw
Simon Mooijaart - internist ouderengeneeskunde LUMC

2b. Hoe zorg je voor een succesvolle start van je zorgevaluatie onderzoek? - Dataset

Praktische kennis en tools voor arts-onderzoekers en verpleegkundig onderzoekers over de opzet van zorgevaluatie onderzoek. Hoe zorg je voor een succesvolle opstart van je studie en een goed analyseerbare dataset? Waar loop je als onderzoeker tegenaan en waarmee ben je geholpen in je werk? We bespreken ook de nieuwe veldnorm voor zorgevaluaties.

Sprekers:
Barbara van Veen - coördinator Trialbureau Zorgevaluatie Nederland
Nandi Celosse - adviseur Zorgevaluati Trialbureau Zorgevaluatie Nederland
Ruben Duijnhoven - senior medisch statisticus & methodoloog Trialbureau Zorgevaluatie Nederland

3. Hoe zorg je voor goede richtlijnduiding?

Wanneer is bewijs uit zorgevaluatie onderzoek goed genoeg om in een richtlijn terecht te komen? Wat is de rol van zorgprofessionals en partijen zoals zorgverzekeraars en het Zorginstituut in het duiden van nieuwe kennis en hoe versnel je opname hiervan in de richtlijn? We bespreken onder andere het Versnellingsprogramma Duidingen.

Sprekers:
Roel Bakx - kinderchirurg Amsterdam UMC locatie VUmc en voorzitter commissie richtlijnen Federatie Medisch Specialisten
Dieuwke Leereveld - senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
Gerjanne Vianen - Implementatiespecialist ZonMw
Mark Koelemay - vaatchirurg Amsterdam UMC, locatie VUmc

4. Hoe krijg je nieuwe kennis geïmplementeerd in de praktijk?

Hoe implementeer je kennis succesvol op de werkvloer? Wat zijn belemmeringen en hoe neem je deze weg? Hoe krijg je je collega’s en de organisatie hierin mee en hoe blijf je samen leren en verbeteren aan de hand van data? We bespreken diverse lopende implementatie initiatieven en tools.

Sprekers:
Stefan Schuiling- beleidsadviseur ZE&GG
Tessa Rietbergen - beleidsadviseur ZE&GG
Gerjanne Vianen - implementatiespecialist ZonMw
Lisette van Leeuwen - adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
Gera Welker - adviseur Beleid en Implementatie UMCG

5b. Wat hebben we geleerd van eerdere programma’s en projecten?

Wat leveren programma’s zoals SEENEZ, de Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda (K&D) en Leading the Change (LtC) ons op? Hoe zorgen we dat de geleerde lessen uit deze programma’s een vanzelfsprekendheid worden in de opzet, uitvoering en regelgeving van zorgevaluatie en gepast gebruik? 

Sprekers:
Hanna Willems - klinisch geriater Amsterdam UMC
Cees Postema - voorzitter Commissie EEK ZonMw
Femke Mol  -  gynaecoloog Amsterdam UMC
Max Reijman - onderzoeker ErasmusMC
Tom Ament - senior financieel adviseur Zorgverkoop Zuyderland ziekenhuis
Rajaa Tourbi - medisch adviseur CZ, arts maatschappij & gezondheid, chirurg np
Linda Daniëls - manager medisch-specialistische zorg Patiëntenfederatie Nederland
Peter Kunst - longarts OLVG en medisch adviseur IKNL

6. Hoe zorgen we ervoor dat zorgevaluatie een vast onderdeel wordt van de zorg?

Wat is er nodig om maximaal in te kunnen zetten op zorgevaluatie onderzoek? En hoe organiseer je dit? Hoe voer je het goede gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en hoe maak je afspraken over de meetbaarheid van gemaakte veranderingen? We bespreken aan de hand van goede voorbeelden de bekostiging van studies, de afspraken voor zorginkoop en de monitoring hiervan. 

Sprekers:
Anne Claire van Harderwijk - senior adviseur beroepsbelangen Federatie Medisch Specialisten
Teus van Barneveld - directeur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
Kirsten de Brouwer - senior beleidsadviseur ZE&GG
Lieke Wiggers -  senior beleidsadviseur ZE&GG
Rimke Geels - medisch adviseur, namens ZN lid werkorganisatie ZE&GG, Arts Maatschappij en Gezondheid Zilveren Kruis

PROGRAMMA | VERVOLG PLENAIR

15.15 - 15.35 uur

Uitreiking ZonMw Parel

Presentatie van een goed voorbeeld van een impactvol project met een bijzonder en bruikbaar resultaat en succesvolle samenwerking. Uitreiking van de ZonMw Parel door Véronique Timmerhuis, algemeen directeur ZonMw.

15.35 - 15.55 uur

Uitreiking Ben Willem Mol prijs

Presentatie van een studie met succesvolle opzet en grote patiëntdeelname.
Uitreiking van de Ben Willem Mol prijs door Veronique van Dooren, programmamanager ZE&GG, en Piet Hein Buiting, voorzitter Federatie Medisch Specialisten

15.55 - 16.20 uur

PAUZE

16.20 - 16.40 uur

Presentatie nieuwe verpleegkundige Beter Laten lijst 

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) presenteert nieuwe verpleegkundige onderwerpen op het gebied van kwaliteitsverbetering. Deelnemers aan het verpleegkundige implementatieproject KwaliTIJD laten zien hoe je als verpleegkundig team kwaliteitsverbeteringen succesvol kunt implementeren op de werkvloer.

Sprekers:
Getty Huisman-De Waal, senior onderzoeker Verplegingswetenschap bij het Radboud UMC en Bart Verheijen, Teamleider Kliniek Interne Geneeskunde VieCuri

16.40 - 17.00 uur

Wrap-up en afsluiting

17.00 - 18.00 uur

BORREL

*Samenwerkende partijen binnen ZE&GG:
Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten, Zelfstandige Klinieken Nederland, ZonMw, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.