1 juni 2023: Congres Zorgevaluatie

systeeminbedding

De Federatie Medisch Specialisten, ZonMw en het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG*) verwelkomen je graag op het eerste gezamenlijke congres Zorgevaluatie.

Dit congres is het platform om kennis en ervaringen uit te wisselen over alle aspecten van zorgevaluatie: beleid, onderzoek en de toepassing van nieuwe kennis in de praktijk. Het thema samenwerking staat dit jaar centraal.

Je kunt inspiratie opdoen bij de plenaire sessies, we gaan met elkaar in discussie over verschillende aspecten van zorgevaluatie onderzoek en je gaat actief aan de slag in verschillende workshops. Kijk op onze website voor het volledige programma. We verwelkomen je graag op 1 juni a.s.!

Wachtlijst voor deelname

We zijn blij met de grote interesse in ons congres. De aanmeldingen liepen zo hard dat we inmiddels werken met een wachtlijst. Hiervoor kun je je nog steeds aanmelden. We plaatsen mensen op de wachtlijst op volgorde van inschrijving. Heb je jezelf inschreven en kun je helaas toch niet aanwezig zijn? Meld je dan af via dezelfde link. Dan komt er een plekje vrij voor iemand van de wachtlijst.

Datum: donderdag 1 juni 2023
Tijd: 09.00 - 17.00 uur
Locatie: Rijtuigenloods Amersfoort

Meld je aan voor de wachtlijst!

Voor wie: Medisch specialisten, klinisch onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, zorgaanbieders, verpleegkundigen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, implementatiedeskundigen, overheid, zorgverzekeraars, HTA-experts en andere geïnteresseerden.

Accreditatie is aangevraagd. Deelname aan het congres is kosteloos.

Programma

Zorgevaluatie is een belangrijk onderdeel van passende zorg en het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarin veel partijen samenwerken. Op het congres komen alle onderdelen van zorgevaluatie aan bod: agenderen, evalueren, implementeren en monitoren, maar ook de randvoorwaarden zoals bekostiging. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we succesfactoren, maar ook de uitdagingen en hoe we deze samen kunnen oplossen.

Hieronder het dagprogramma. De invulling van de deelsessies staat daaronder. 

08.45 - 09.30 uur

Opening

Door dagvoorzitter Raphael Hemler, kno-arts, voorzitter adviescommissie Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten en lid van de werkorganisatie van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG).

09.45 - 10.30 uur 

Praktijkvoorbeeld en paneldiscussie

Onderzoekers presenteren een mooi praktijkvoorbeeld van zorgevaluatie onderzoek waarbij verschillende uitdagingen naar voren komen. Aan de hand daarvan reflecteren we in een panelgesprek op samenwerking.

  • Hoe draag je vanuit je eigen rol en verantwoordelijkheid bij aan hetzelfde doel; de beste zorg voor de patiënt?

  • Hoe zorg je voor de wetenschappelijke onderbouwing?

  • En hoe werk je daarin samen?

Sjoerd Repping, voorzitter van het programma ZE&GG gaat in gesprek met vertegenwoordigers van de partijen die samenwerken binnen dit programma: zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten, medisch specialisten, verpleegkundigen, het Zorginstituut, VWS en ZonMw.

10.30 - 11.15 uur

Keynote Ray Klaassens: samenwerking en leiderschap

Vanuit zijn achtergrond als leider binnen de Special Forces geeft Ray Klaassens op prikkelende en interactieve wijze zijn visie op het thema samenwerking en leiderschap.

11.15 - 11.45 uur

Pauze

11.45 - 13.00 uur

Deelsessies ronde 1  

Zie hieronder

13.00 - 13.45 uur

Lunch

13.45 - 15.00 uur

Deelsessies ronde 2 

Zie hieronder

15.15 - 15.35 uur

Uitreiking ZonMw Parel

Presentatie van een goed voorbeeld van een impactvol project met een bijzonder en bruikbaar resultaat en succesvolle samenwerking. Uitreiking van de ZonMw Parel.

15.35 - 15.55 uur

Uitreiking Ben Willem Mol prijs

Presentatie van een studie met succesvolle opzet en grote patiëntdeelname. Uitreiking van de Ben Willem Mol prijs.

15.55 - 16.20 uur

Pauze 

16.20 - 16.40 uur

Presentatie nieuwe verpleegkundige Beter Laten lijst 

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) presenteert nieuwe verpleegkundige onderwerpen op het gebied van kwaliteitsverbetering. Deelnemers aan het verpleegkundige implementatieproject KwaliTIJD laten zien hoe je als verpleegkundig team kwaliteitsverbeteringen succesvol kunt implementeren op de werkvloer.

16.40 - 17.00 uur

Wrap-up en afsluiting

17.00 - 18.00 uur

Borrel 

Deelsessie ronde 1

ochtend 11.45-13.00 uur

1. Hoe krijgen we de belangrijkste kennisvragen op tafel en zorgen we dat er een zorgevaluatie onderzoek wordt gestart?

Zorgevaluatie begint met goede kennisvragen. Hoe zorg je ervoor dat de juiste kennisvragen geprioriteerd en onderzocht worden en dat alle perspectieven daarin zijn meegenomen? En waarom is dit zo belangrijk voor implementatie van de resultaten in de praktijk? We wisselen ervaringen uit en bespreken succesvolle voorbeelden zoals de COVID-19 kennisagenda.

2A. Hoe zorg je voor een succesvolle uitvoering van je zorgevaluatie onderzoek?: Gesprekstechnieken

Praktische kennis en tools voor arts-onderzoekers en verpleegkundig onderzoekers over de uitvoering van zorgevaluatie onderzoek. Hoe hou je alle deelnemende centra enthousiast? En hoe informeer je patiënten en betrek je hen bij zorgevaluatie? We besteden specifiek aandacht aan gesprekstechnieken voor de counseling van deelnemers en leren graag van elkaar.

3. Hoe zorg je voor een goede richtlijnduiding?

Wanneer is bewijs uit zorgevaluatie onderzoek goed genoeg om in een richtlijn terecht te komen? Wat is de rol van zorgprofessionals en partijen zoals zorgverzekeraars en het Zorginstituut in het duiden van nieuwe kennis en hoe versnel je opname hiervan in de richtlijn? We bespreken onder andere het Versnellingsprogramma Duidingen.

4. Hoe krijg je nieuwe kennis geïmplementeerd in de praktijk?

Hoe implementeer je kennis succesvol op de werkvloer? Wat zijn belemmeringen en hoe neem je deze weg? Hoe krijg je je collega’s en de organisatie hierin mee en hoe blijf je samen leren en verbeteren aan de hand van data? We bespreken diverse lopende implementatie initiatieven en tools.

5A. Hoe werken patiëntvertegenwoordiger, wetenschappelijke vereniging en projectgroep samen bij het hele proces van zorgevaluatie?

Hoe zorg je dat de patiënt centraal staat in alle fasen van het proces van zorgevaluatie? En hoe organiseren we de samenwerking daarbij op een effectieve manier?

6. Hoe zorgen we ervoor dat zorgevaluatie een vast onderdeel wordt van de zorg?

Wat is er nodig om maximaal in te kunnen zetten op zorgevaluatie onderzoek? En hoe organiseer je dit? Hoe voer je het goede gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en hoe maak je afspraken over de meetbaarheid van gemaakte veranderingen? We bespreken aan de hand van goede voorbeelden de bekostiging van studies, de afspraken voor zorginkoop en de monitoring hiervan.

Deelsessie ronde 2 

middag 13.45-15.00 uur

1. Hoe krijgen we de belangrijkste kennisvragen op tafel en zorgen we dat er een zorgevaluatie onderzoek wordt gestart?

Zorgevaluatie begint met goede kennisvragen. Hoe zorg je ervoor dat de juiste kennisvragen geprioriteerd en onderzocht worden en dat alle perspectieven daarin zijn meegenomen? En waarom is dit zo belangrijk voor implementatie van de resultaten in de praktijk? We wisselen ervaringen uit en bespreken succesvolle voorbeelden zoals de COVID-19 kennisagenda.

2B. Hoe zorg je voor een succesvolle start van je zorgevaluatie onderzoek?: Dataset

Praktische kennis en tools voor arts-onderzoekers en verpleegkundig onderzoekers over de opzet van zorgevaluatie onderzoek. Hoe zorg je voor een succesvolle opstart van je studie en een goed analyseerbare dataset? Waar loop je als onderzoeker tegenaan en waarmee ben je geholpen in je werk? We bespreken ook de nieuwe veldnorm voor zorgevaluaties.

3. Hoe zorg je voor een goede richtlijnduiding?

Wanneer is bewijs uit zorgevaluatie onderzoek goed genoeg om in een richtlijn terecht te komen? Wat is de rol van zorgprofessionals en partijen zoals zorgverzekeraars en het Zorginstituut in het duiden van nieuwe kennis en hoe versnel je opname hiervan in de richtlijn? We bespreken onder andere het Versnellingsprogramma Duidingen.

4. Hoe krijg je nieuwe kennis geïmplementeerd in de praktijk?

Hoe implementeer je kennis succesvol op de werkvloer? Wat zijn belemmeringen en hoe neem je deze weg? Hoe krijg je je collega’s en de organisatie hierin mee en hoe blijf je samen leren en verbeteren aan de hand van data? We bespreken diverse lopende implementatie initiatieven en tools.

5B. Wat hebben we geleerd van eerdere programma’s en projecten?

Wat leveren programma’s zoals SEENEZ, de Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda (K&D) en Leading the Change (LtC) ons op? Hoe zorgen we dat de geleerde lessen uit deze programma’s een vanzelfsprekendheid worden in de opzet, uitvoering en regelgeving van zorgevaluatie en gepast gebruik?

6. Hoe zorgen we ervoor dat zorgevaluatie een vast onderdeel wordt van de zorg?

Wat is er nodig om maximaal in te kunnen zetten op zorgevaluatie onderzoek? En hoe organiseer je dit? Hoe voer je het goede gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en hoe maak je afspraken over de meetbaarheid van gemaakte veranderingen? We bespreken aan de hand van goede voorbeelden de bekostiging van studies, de afspraken voor zorginkoop en de monitoring hiervan.

*Samenwerkende partijen binnen ZE&GG:
Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten, Zelfstandige Klinieken Nederland, ZonMw, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland