Co-creatiefase van start in ZE&GG subsidieronde 2023 – Kennisagenda’s

agenderen evaluatieagenda kennisagenda subsidie subsidieronde 2023

Op 6 juli 2023 was de startbijeenkomst voor alle projectgroepen en betrokken wetenschappelijke verenigingen die zijn uitgenodigd om in co-creatie een volledige subsidieaanvraag uit te werken. Wat opvalt is de positieve energie bij de aanwezigen. We zijn trots op het enthousiasme waarmee is gestart!

Doel van de subsidieronde

Het doel van de subsidieronde is om versnelling te geven aan het oplossen van kennisvragen op bestaande kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen binnen de medisch specialistische zorg. Deze ronde is gericht op het evalueren van bestaande medisch specialistische zorg die al in de praktijk wordt toegepast en waar nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is. De nadruk ligt op impactvolle onderwerpen: denk hierbij aan hoge gezondheidswinst, potentiële kostenbesparing en volume.

Het proces van co-creatie

Een zorgevaluatie wordt in deze subsidieronde in co-creatie opgezet zodat het onderzoek de kennisvraag van de beroepsgroep beantwoordt en de resultaten zullen leiden tot een sterke aanbeveling in de richtlijn. Ook de eventuele pakketwaardigheid van de te onderzoeken zorg is onderdeel van de aanvraag.

In co-creatie wordt de zorgevaluatie opgezet: de projectgroep ontwikkelt de studieopzet met begeleiding van ZE&GG, samen met patiëntvertegenwoordigers, wetenschappelijke vereniging(en), het Kennisinstituut, Zorgverzekeraars Nederland, het Zorginstituut en methodologen. Hierdoor ontstaat steun vanuit alle relevante HLA-partijen en worden zorgevaluaties gestart die een bijdrage leveren aan passende zorg. De verwachting is dat dit proces zorgt voor een voorspoedig verloop van de zorgevaluatie en een snelle implementatie van de resultaten.

Meer informatie over de subsidieronde en het co-creatieproces

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.