Co-creatie fase ZE&GG subsidieronde 2023 officieel gestart

evalueren

Na een energieke startbijeenkomst op 6 juli, zijn eind augustus de eerste projectgroepen gestart met de co-creatiefase van de ZE&GG subsidieronde 2023 – ‘Vragen van kennisagenda’s voor medisch specialistische zorg’. Patiëntvertegenwoordigers, zorgverzekeraars, artsen vanuit Wetenschappelijke Verenigingen en medewerkers van het Zorginstituut hebben samen de geselecteerde projectideeën verder uitgewerkt. Betrokken ZE&GG beleidsadviseur Elmar Pels: “Het is leuk om te zien dat iedereen openstaat voor elkaars zienswijze en we met elkaar het juiste gesprek hebben om de zorgevaluatie gedegen op te zetten”.

Doel van de subsidieronde

Het doel van deze ZE&GG subsidieronde is versnelling geven aan het oplossen van kennisvragen op de bestaande kennisagenda’s van Wetenschappelijke Verenigingen binnen de medisch specialistische zorg. Deze ronde is gericht op het evalueren van bestaande medisch specialistische zorg die al in de praktijk wordt toegepast en waar nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is. In de co-creatie werken verschillende partijen onderzoeksvoorstellen uit op de volgende onderwerpen:

  • Het verwisselen van een katheter bij een urineweginfectie

  • Een online model voor het in kaart brengen van het cardiovasculaire risico en het beslissen over de meest optimale behandeling bij patiënten met hart- en/of vaatproblemen

  • De follow-up na een knie- of heupprothese

  • Chemotherapie bij ouderen

  • Immunotherapie bij mensen met longkanker

  • Nazorg bij patiënten na een operatie voor een ernstige vernauwing van de slagaders in hun been (PAV)

Het proces van co-creatie

Deze onderzoeksprojecten worden in co-creatie opgezet: de projectgroep ontwikkelt de studieopzet met begeleiding van ZE&GG, samen met patiëntvertegenwoordigers, Wetenschappelijke Vereniging(en), het Kennisinstituut, Zorgverzekeraars Nederland, het Zorginstituut en methodologen. Hierdoor ontstaat direct steun vanuit alle relevante HLA-MSZ partijen en worden zorgevaluaties gestart die een bijdrage leveren aan passende zorg. De verwachting is dat dit proces zorgt voor een voorspoedig verloop van de zorgevaluatie en een snelle implementatie van de resultaten. Meer over deze subsidieronde en het co-creatieproces

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.