Implementatieagenda van ZE&GG biedt houvast

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) noemt in zijn brief aan de Tweede Kamer “alleen zinnige en gepaste zorg” als belangrijke uitgangspunten bij het verder op gang brengen van niet-coronazorg. De implementatieagenda wordt hierbij genoemd als mogelijke houvast.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) informeerde vorige week, op 21 april 2020, de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken met betrekking tot de bestrijding van COVID-19. Bij het opschalen van de meest urgente reguliere zorg wordt het uitvoeren van “alleen zinnige en gepaste zorg” als een van de uitgangspunten genomen (p.13). Hiervoor wordt onder andere de implementatieagenda van ZE&GG genoemd. De inzichten uit de onlangs gepresenteerde implementatieagenda, met daarop ruim 100 onderwerpen over gepast gebruik, kunnen hier houvast bij bieden.Lees de hele brief op de website van de Rijksoverheid.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.