WO-lid ZE&GG Tijn Kool spreekt oratie uit als Hoogleraar Passende Zorg

Tijn Kool is namens de NFU lid van de werkorganisatie van ZE&GG. Hij is benoemd tot hoogleraar Passende zorg aan het Radboudumc/Radboud Universiteit. Eind januari 2024 sprak hij zijn oratie uit. Als hoogleraar onderzoekt hij hoe zorgverleners en patiënten het best geholpen kunnen worden om passende zorg te leveren en niet-gepaste zorg te verminderen.

Kool richt zich daarbij in het bijzonder op vier speerpunten:

  1. “Hoe kunnen we bereikte resultaten structureel borgen?
    Het is mooi dat zoveel ziekenhuizen in Nederland bezig zijn met de implementatieagenda. We weten ook dat mensen terugvallen in oud gedrag als de aandacht verslapt. Het is goed te weten hoe we dat kunnen voorkomen.

  2. Hoe kunnen we bereikte resultaten verspreiden?
    Het is belangrijk dat ziekenhuizen van elkaar leren bij het ‘leren en verbeteren’. Daarbij motiveert het om bij de buren te kijken en je eigen uitdagingen en successen te delen.

  3. Hoe kunnen we patiëntinformatie, die van zo groot belang is voor passende zorg, ook toegankelijk maken voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?

  4. En wat betekent zorgevaluatie en gepast gebruik eigenlijk voor CO2 uitstoot? Moeten we ons niet steeds meer gaan richten op de meest duurzame zorg en wat is het klimaateffect wanneer we met niet-passende zorg stoppen?”

De nieuwe hoogleraar Passende Zorg ziet een grote overlap met zijn werk voor ZE&GG. “Dit zijn allemaal thema’s die ook van reuzegroot belang zijn voor ZE&GG. Zeker de focus op systeeminbedding is cruciaal, want we praten over een structurele verandering, een beweging naar passende zorg. ZE&GG kan een belangrijke zet geven aan de noodzakelijke gedragsverandering door de randvoorwaarden te creëren voor systeeminbedding en continu het gesprek te beginnen over wat we moeten evalueren en wat we moeten implementeren.”

Namens alle collega’s van ZE&GG feliciteren we Tijn Kool natuurlijk van harte met zijn benoeming!

De oratie is terug te kijken.Of lees het Volkskrant interview met Tijn Kool (eigen inlog nodig)

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.