Slotbijeenkomst Leading the Change

LtC

In de afsluitende bijeenkomst van Leading the Change op 13 januari 2023 stonden we stil bij de successen en de geleerde lessen van het programma. LtC initieerde een sterkere samenwerking van wetenschappelijke verenigingen, zorgverzekeraars en patiënten rond zorgevaluatie en implementatie. Het project zette stappen voor een snellere selectie van en doorlooptijd voor zorgevaluaties en ontwikkelde instrumenten om implementatie te bevorderen.

Een kleine geschiedenisles
Leading the Change was in veel opzichten een opstapje naar ons programma ZE&GG. Het idee voor dit project ontstond in 2014 bij Sjaak Wijma en Sjoerd Repping, destijds bestuurders van het NVOG Consortium, een samenwerkingsverband binnen de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Zij benaderden Zorgverzekeraars Nederland (ZN) met een plan waarin artsen, patiënten en zorgverzekeraars samen de cirkel rond zouden maken. Samen kennisvragen prioriteren, verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van de zorgevaluaties en de resultaten implementeren. ZN durfde het aan om dit plan te financieren en in 2016 ging het officieel van start als Leading the Change.

Een terugblik; geleerde lessen en successen
De bijeenkomst werd voorgezeten door Hanna Willems (klinisch geriater en voorzitter van de werkgroep LtC). Sjaak Wijma, nu voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, keek in een opgenomen interview terug op de beginfase van LtC. Ook vertelde hij hoe die activiteiten nu doorlopen in de toekomstambities van het Zorginstituut met Passende Zorg.

Rimke Geels (ZN, LtC, ZE&GG) en Veronique van Dooren (LtC, ZE&GG) lieten zien wat we allemaal geleerd hebben in het project. Daar werd ook de erkenning gegeven aan de “ploeterende projectgroepen” die zich elke dag inspannen om de zorgevaluaties tot een goed einde te brengen. Het belang van de zorgevaluaties is een grote stimulans om samen door te zetten. De uitkomsten van de TANGO-DM bijvoorbeeld zullen bepalend zijn voor de vraag of Nederland de nieuwe drempelwaarden voor de vaststelling van zwangerschapsdiabetes zal overnemen. Gaan die zorgen voor gezondere baby’s en moeders, of voor overbehandeling en onnodige extra druk op de zorg?

Eric van der Heijden (Talma Instituut) en Stefan Schuiling (LtC, ZE&GG) lieten zien welke producten ontwikkeld zijn om implementatie te ondersteunen. Bijvoorbeeld een manier om gestructureerd de impact van implementatie op patiënt, arts en organisatie in kaart te brengen. En een methodiek om samen met professionals spiegelinformatie te ontwikkelen om de voortgang van implementatie te monitoren.

Vervolg van de LtC activiteiten
Deze middag betekent niet het einde voor de activiteiten van LtC. Sjoerd Repping (ZE&GG) vertelde hoe LtC en ZE&GG met elkaar verbonden zijn en hoe veel van de activiteiten, zoals de ontwikkeling van spiegelinformatie, nu doorlopen in het programma ZE&GG. De meeste zorgevaluaties uit het project LtC moeten nog afgerond worden. Het door LtC gefinancierde Trialbureau Zorgevaluatie zal deze zorgevaluaties ook in de toekomst blijven begeleiden.

Wil je meer weten over de inhoud van dit project? Vraag dan het eindrapport op via Trialbureau Nederland

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.