De oogst van vijf jaar zorgevaluatie

FMS HLA Zorgevaluatie

‘Ons doel is dat zorgevaluatie een vanzelfsprekend en geïntegreerd onderdeel wordt van de medisch-specialistische zorg’. Dat zei dagvoorzitter Jelle Ruurda, chirurg en bestuurslid van de Federatie, tijdens het online symposium Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten van 13 november.

Tijdens het eerste online symposium Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten op 13 november stonden ruim 200 medisch specialisten, onderzoekers, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en andere betrokkenen stil bij de oogst van vijf jaar zorgevaluatie. Dagvoorzitter Jelle Ruurda, chirurg en bestuurslid van de Federatie: ‘Ons doel is dat zorgevaluatie een vanzelfsprekend en geïntegreerd onderdeel wordt van de medisch-specialistische zorg.’

Met zorgevaluatie wordt meer kennis verzameld over welke behandeling of diagnostiek het meest effectief is. Dat is nooit een zwart-wit verhaal. Ruurda licht toe: ‘De optimale behandeling is afhankelijk van de situatie van de unieke patiënt. Zorgevaluatie geeft informatie waarmee we steeds meer zorg op maat kunnen bieden. De afgelopen jaren lag onze focus op het creëren van de juiste randvoorwaarden om deze onderzoeken te kunnen doen. Daarin zijn belangrijke stappen gezet. Zorgevaluatie is opgenomen in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg, er is subsidie gekomen, en alle benodigde partijen werken binnen het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) samen aan een goede organisatie en financiering van dit onderzoek. Wetenschappelijke verenigingen hebben 300 kennisvragen geprioriteerd en er lopen nu ruim 100 onderzoeken. Daarnaast richten we ons op de uitdagingen die er nog liggen, zoals snellere implementatie van onderzoek, inclusie van patiënten en multidisciplinaire agendering.’

Lees het hele nieuwsbericht op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.