13 juni 2024: Congres Zorgevaluatie - Samen kiezen én delen

Congres Zorgevaluatie

Op 13 juni organiseren de Federatie Medisch Specialisten, ZonMw en het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG*) het Congres Zorgevaluatie: Samen kiezen én delen. Passende zorg draait steeds meer om het maken van keuzes: welke rol speelt zorgevaluatie daarin? Hoe kunnen we kennis uit onderzoek delen zodat nieuwe inzichten zo snel mogelijk landen in de praktijk? Wat is jouw rol daarin? En welke samenwerkingspartners heb je nodig om zorgevaluatie tot een succes te maken? Tijdens het congres gaan we met elkaar in discussie over de uitdagingen die hierbij komen kijken.

Praktische informatie

  • Datum: 13 juni 2024

  • Tijd: 9:00 - 17:00 uur 

  • Locatie: Beatrix Theater Utrecht

  • Accreditatie wordt aangevraagd

  • Kosten: 50 euro. Tot en met 2 juni kun je kosteloos annuleren. Daarna zijn wij genoodzaakt om het volledige bedrag in rekening te brengen.

Schrijf je hier in voor het Congres Zorgevaluatie 2024!

Tijd

Onderdeel

9.00 - 9.30 uur

Inloop
Ontvangst deelnemers met koffie en thee

9.30 - 9.45 uur

Opening
Welkom door dagvoorzitter Raphael Hemler, kno-arts, voorzitter adviescommissie Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten en lid van de werkorganisatie van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG).

9.45 - 10.30 uur 

Een Less-Is-More kennisagenda als een brug naar gepast gebruik
Hoe draagt een nieuwe kijk op zorgevaluatie bij aan de uitdagingen van vandaag? Een deel van de medisch zorg is bewezen noch effectief. Kunnen we deze zorg uit onze richtlijnen schrappen of mag dat alleen nadat zorgevaluatieonderzoek hiervoor het bewijs heeft geleverd? De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen heeft de kennisagenda ingezet om een deel van de ‘minder nuttige’ zorg direct te staken en vervolgens de effecten daarvan evalueren: dus eerst stoppen, dan bewijzen, in plaats van het traditionele model van eerst bewijzen, dan stoppen. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor een succesvol ‘Less-Is-More’ programma binnen je eigen vakgebied en hoe vlieg je dit aan?

Sprekers:
Jacques Bergman, MDL-arts Amsterdam UMC 
Thijs Schwartz, MDL-arts Meander MC, Amersfoort 

10.30 - 11.15 uur 

Inspiratiesessie Els Visser
Els Visser overleefde een schipbreuk, studeerde geneeskunde, promoveerde en maakte de stap naar een carrière van professioneel triatleet. Haar uitzonderlijke reis weerspiegelt de uitdagingen van zorgevaluatie, waar doorzettingsvermogen, samenwerking en strategisch denken nodig zijn voor impactvolle resultaten. Ontdek hoe deze twee werelden samenkomen in haar verhaal.

Spreker: Els Visser, professioneel triatleet

11.15 - 11.45 uur 

Pauze

11.45 - 12.30 uur

Subsessies ronde 1 

12.30 - 13.45 uur

Lunch 

13.45 - 14.30 uur

Subsessies ronde 2 

14.30 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 16.00 uur

Voorbeelden uit de praktijk
Drie praktijkvoorbeelden op het gebied van zorgevaluatie komen aan bod waarbij wordt ingegaan op het opzetten van onderzoek, uitvoering en implementatie in de praktijk.

16.00 - 16.30 uur

Ludieke afsluiting 

16.30 - 17.30 uur

borrel 

Voor wie

Dit congres is het platform om kennis en ervaringen uit te wisselen over alle aspecten van zorgevaluatie: beleid, onderzoek en toepassing van nieuwe kennis in de praktijk. Het is interessant voor medisch specialisten, klinisch onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, zorgaanbieders, verpleegkundigen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, implementatiedeskundigen, overheid, zorgverzekeraars, HTA-experts en andere betrokkenen.

*Samenwerkende partijen binnen ZE&GG
ZonMw, Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Zorginstituut Nederland, Ministerie van VWS

Subsessies Ronde 1

Ochtend

1.

Wat hebben medisch specialisten nodig om in de klinische praktijk het proces van zorgevaluatie in te voegen? (VOL)
Alle wetenschappelijke verenigingen hebben kennisagenda’s met daarin belangrijke kennisvragen. Om al die vragen te beantwoorden is veel zorgevaluatie onderzoek nodig. Idealiter is dat onderdeel van de dagelijkse praktijkvoering. Wat hebben medisch specialisten nodig om dat te kunnen doen? En wat is er nodig om richtlijnaanbevelingen gebaseerd op die zorgevaluaties in de praktijk in te voeren? 

Sprekers:
·       Ralph Kupka, psychiater UMCU en lid adviescommissie Zorgevaluatie Federatie Medisch Specialisten
·       Esther Verstraete, neuroloog Rijnstate en lid adviescommissie Zorgevaluatie Federatie Medisch Specialisten 

Organisator deelsessie: Federatie Medisch Specialisten 
Voor wie: medisch specialisten, verpleegkundigen, zorgaanbieders, beleidsmakers en zorgverzekeraars
Kennisniveau zorgevaluatie: voor alle kennisniveaus

3.

Duurzaamheid in de zorg: van zorgevaluatie tot pakketbeheer
Bij de weging of zorg vanuit de basisverzekering vergoed kan worden, gaat duurzaamheid een rol spelen. Welke kennis is er al over duurzaamheid in de zorg? Zijn er voor zorgevaluaties nieuwe methoden nodig om deze kennis te vergroten? Hoe kan duurzaamheid als criterium worden meegenomen in pakketbeheer? 

Organisator deelsessie: ZonMw en Zorginstituut Nederland 
Voor wie: brede doelgroep
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie

4.

Hoe maak je regionaal samenwerken tot een succes? 
Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en lopende initiatieven blijkt het belang van regionale samenwerking in de zorg. Hoe kan zo’n regionale samenwerking eruitzien bij het uitvoeren van een zorgevaluatie? En wat zijn de do’s en don’ts? In een interactieve sessie bespreken we deze, en andere vragen aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. 

Sprekers:
·       Cyril Camaro, cardioloog Radboudumc
·       Pieter-Jan Vlaar, interventiecardioloog Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Organisator deelsessie: ZonMw in samenwerking met Radboudumc en Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Voor wie: brede doelgroep 
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie

6.

Scherper kiezen welke zorg wel óf niet vergoed wordt vanuit het basispakket: de rol van zorgevaluaties (VOL)
Om scherper te kiezen welke zorg wordt vergoed vanuit het basispakket is kennis en inzicht over de effectiviteit van zorg nodig. Met o.a. subsidieprogramma's ondersteunt VWS partijen om de benodigde kennis en inzicht te ontwikkelen. Hoe kunnen partijen in het veld bijdragen? En wat is de juiste aanpak als blijkt dat bepaalde zorg niet effectief is, en dus niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk? Deze interactieve workshop gaat over beter en breder toetsen van zorg, het ontwikkelen van kennis en inzicht en het betrekken van pakketcriteria bij zorgevaluatie.    

Sprekers:
·       Willem de Haan, manager VWS-programma Verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket (VVTB) 
·       Informatie over de rest van de sprekers volgt nog

Organisator deelsessie: ministerie van VWS
Voor wie: zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten en cliënten
Kennisniveau zorgevaluatie: verdiepend

7.

Meer zicht en grip op zorgevaluaties: wat is de rol van de wetenschapsbureaus en kwaliteitsmanagers? 
Vanuit het programma ZE&GG zorgen we dat de kennis en ervaring over de uitvoering van zorgevaluaties verzameld, doorontwikkeld, gedeeld en beschikbaar gesteld wordt voor alle zorgevaluaties in Nederland. Hierin werken we samen met de wetenschapsbureaus en kwaliteitsmanagers. Hoe kunnen we elkaar versterken om zorgevaluaties te versnellen? In deze interactieve sessie gaan we daarover in gesprek.

Sprekers:
·       Nicole Kessels-Theeuwen, programmaregisseur Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG), VieCuri
·       Coby van de Bool, PhD, stafadviseur Wetenschap, Wetenschapsbureau, VieCurie

Organisator deelsessie: Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ)
Voor wie: managers Kwaliteit (& Veiligheid), ZE&GG projectleiders bij zorgaanbieders, onderzoekers, medewerkers bij de wetenschapsbureaus
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie

10.

Wat als we het omdraaien? In co-creatie een impactvolle zorgevaluatie opzetten
Vooraf met elkaar vaststellen wat er nodig is om een kennisvraag in de bestaande zorg op te lossen; deze aanpak moet leiden tot passend bewijs en impactvolle studies. In deze sessie verkennen we aan de hand van de geleerde lessen uit een eerste reeks co-creaties wat er nodig is om tot passend bewijs voor diagnostiek of behandeling te komen.

Organisator deelsessie: ZE&GG
Voor wie: brede doelgroep: medisch specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers, zorgaanbieders, beleidsmakers, patiënten(verenigingen), zorgverzekeraars
Kennisniveau zorgevaluatie: verdiepend

11.

De praktijk van zorgevaluatie en de wet van Lasagna: hoe los je inclusieproblemen op?
Bij het plannen van een zorgevaluatie, maak je een inschatting van de snelheid waarmee je patiënten vindt die kunnen en willen deelnemen. De wet van Lasagna stelt dat het aantal geschikte patiënten sterk daalt wanneer je onderzoek begint, om daarna weer op het oude niveau terug te komen. Hoe zorg je ervoor dat je je zorgevaluatie toch snel genoeg kunt afronden?

Organisator deelsessie: ZE&GG
Voor wie: brede doelgroep: medisch specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers, zorgaanbieders, beleidsmakers, patiënten(verenigingen), zorgverzekeraars
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie

12.

Implementeren in de praktijk: hoe doe je dat nou?
Implementeren is een vak apart en essentieel met de uitdagingen in de zorg. Zeker met schaars personeel wil je toch dat wat we doen, ook echt resultaat oplevert? In deze praktische sessie leer je hoe je het implementeren van gepast gebruik aanpakt. Ook laten we zien hoe je het implementatiestappenplan inzet dat we binnen het programma ZE&GG en het verpleegkundig implementatieproject KwaliTIJD gebruiken. 

Sprekers:
·       Tessa Rietbergen, beleidsadviseur implementeren en projectleider KwaliTIJD bij ZE&GG
·       Lieke Wiggers, beleidsadviseur implementeren en coördinator werkgroep gepast gebruik dure geneesmiddelen bij ZE&GG

Organisator deelsessie: ZE&GG
Voor wie: verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, medisch specialisten, onderzoekers, zorgaanbieders, beleidsmakers, kwaliteitsadviseurs, patiënten(verenigingen), zorgverzekeraars
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie

13.

Hoe gebruik je spiegelinformatie om gepast gebruik van zorg te stimuleren? 
Spiegelinformatie is data om de zorg en handelingen te monitoren en te vergelijken. In het OLVG is een toegewijd team van zorganalisten al jaren bezig om in het ziekenhuis inzichten te verschaffen met spiegelinformatie over gepast gebruik van zorg. Met die data brengen ze ook de variatie in medisch handelen tussen dokters in kaart en maken het bespreekbaar. Hoe kom je tot deze inzichten en hoe zorg je dat het van inzicht tot verbeteren komt? 

Spreker: Madelon Mok, zorganalist en verpleegkundig specialist OLVG

Organisator deelsessie: ZE&GG
Voor wie: data-analisten, medisch specialisten, kwaliteitsmedewerkers, zorgaanbieders, beleidsmakers, zorgverzekeraars, verpleegkundig specialisten
Kennisniveau: verdiepend

Subsessies Ronde 2

Middag

2.

Passend bewijs: er is meer dan een randomized controlled trial (VOL)
Een groot deel van de aanbevelingen in richtlijnen is niet gebaseerd op sterk bewijs. In de praktijk is dat niet altijd een probleem. Wat bepaalt welke sterkte van bewijs nodig is voor keuzes die medisch specialisten met hun patiënten maken? Hoe bepalen we wat passend bewijs is en welke vorm van onderzoek bij een kennisvraag past?   

Sprekers:
·       Leon van den Toorn, longarts Erasmus MC
·       Lotty Hooft, professor Julius Center dept. Epidemiology & Health Economics en directeur Cochrane Netherlands
·       Teus van Barneveld, directeur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Organisator deelsessie: Federatie Medisch Specialisten
Voor wie: medisch specialisten, onderzoekers, medisch adviseurs/zorgverzekeraars, beleidsmakers, patiëntenverenigingen
Kennisniveau zorgevaluatie: verdiepend

3.

Duurzaamheid in de zorg: van zorgevaluatie tot pakketbeheer
Bij de weging of zorg vanuit de basisverzekering vergoed kan worden, gaat duurzaamheid een rol spelen. Welke kennis is er al over duurzaamheid in de zorg? Zijn er voor zorgevaluaties nieuwe methoden nodig om deze kennis te vergroten? Hoe kan duurzaamheid als criterium worden meegenomen in pakketbeheer? 

Organisator deelsessie: ZonMw en Zorginstituut Nederland 
Voor wie: brede doelgroep
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie

5.

Gepast gebruik geneesmiddelen: projecten in de umc's
Geneesmiddelen worden bij hun introductie vaak hoger gedoseerd dan therapeutisch noodzakelijk is om hun effectiviteit te behalen. Aan de hand van drie studies maken onderzoekers duidelijk voor welke geneesmiddelen dit geldt, en dat lager doseren de patiënten niet benadeelt.

Organisator deelsessie: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Voor wie: medisch specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers, zorgaanbieders, beleidsmakers, patiënten(verenigingen), zorgverzekeraars, (ziekenhuis) apothekers
Kennisniveau zorgevaluatie: verdiepend

8.

Zorgevaluatieonderzoek: hoe kunnen klinieken met grote patiëntgroepen bijdragen?
Iedereen die te maken heeft met zorgevaluatieonderzoek weet dat er bij klinieken kansen liggen om veel deelnemers te werven voor zorgevaluaties. In deze sessie leren we van ervaringen die daarbij zijn opgedaan. Wat hebben klinieken nodig voor gestroomlijnde inclusie van deelnemers aan onderzoek en afstemming in de samenwerking?

Organisator deelsessie: Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
Voor wie: medewerkers van klinieken, medisch specialisten, zorgaanbieders, onderzoekers
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie 

9.

Leren en verbeteren met gegevens uit de verpleegkundige verslaglegging
Ontdek de kracht van gestructureerde verslaglegging en ontsluit een schat aan informatie zonder extra administratieve lasten. Deze sessie leert ons hoe eenduidige data uit verpleegkundige verslaglegging waardevolle inzichten biedt voor zowel persoonlijke groei als het verhogen van de zorgkwaliteit. Samen verkennen we de uitdagingen en kansen van datagedreven werken.

Sprekers:
·       Jan Willem Wolters, programmamanager verpleegkundig proces en data, Kennisinstituut V&VN       
·       Rosan van den Bogaard, projectleider verpleegkundige indicatoren en datagedreven werken, Kennisinstituut V&VN

Organisator deelsessie: ZE&GG
Voor wie: verpleegkundigen, beleidsmakers en kwaliteitsmedewerkers met belangstelling voor data gedreven zorg
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie

10.

Wat als we het omdraaien? In co-creatie een impactvolle zorgevaluatie opzetten
Vooraf met elkaar vaststellen wat er nodig is om een kennisvraag in de bestaande zorg op te lossen; deze aanpak moet leiden tot passend bewijs en impactvolle studies. In deze sessie verkennen we aan de hand van de geleerde lessen uit een eerste reeks co-creaties wat er nodig is om tot passend bewijs voor diagnostiek of behandeling te komen.

Organisator deelsessie: ZE&GG
Voor wie: brede doelgroep: medisch specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers, zorgaanbieders, beleidsmakers, patiënten(verenigingen), zorgverzekeraars
Kennisniveau zorgevaluatie: verdiepend

11.

De praktijk van zorgevaluatie en de wet van Lasagna: hoe los je inclusieproblemen op?
Bij het plannen van een zorgevaluatie, maak je een inschatting van de snelheid waarmee je patiënten vindt die kunnen en willen deelnemen. De wet van Lasagna stelt dat het aantal geschikte patiënten sterk daalt wanneer je onderzoek begint, om daarna weer op het oude niveau terug te komen. Hoe zorg je ervoor dat je je zorgevaluatie toch snel genoeg kunt afronden?

Organisator deelsessie: ZE&GG
Voor wie: brede doelgroep: medisch specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers, zorgaanbieders, beleidsmakers, patiënten(verenigingen), zorgverzekeraars
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie

12.

Implementeren in de praktijk: hoe doe je dat nou?
Implementeren is een vak apart en essentieel met de uitdagingen in de zorg. Zeker met schaars personeel wil je toch dat wat we doen, ook echt resultaat oplevert? In deze praktische sessie leer je hoe je het implementeren van gepast gebruik aanpakt. Ook laten we zien hoe je het implementatiestappenplan inzet dat we binnen het programma ZE&GG en het verpleegkundig implementatieproject KwaliTIJD gebruiken. 

Sprekers:
·       Tessa Rietbergen, beleidsadviseur implementeren en projectleider KwaliTIJD bij ZE&GG
·       Lieke Wiggers, beleidsadviseur implementeren en coördinator werkgroep gepast gebruik dure geneesmiddelen bij ZE&GG

Organisator deelsessie: ZE&GG
Voor wie: verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, medisch specialisten, onderzoekers, zorgaanbieders, beleidsmakers, kwaliteitsadviseurs, patiënten(verenigingen), zorgverzekeraars
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie

13.

Hoe gebruik je spiegelinformatie om gepast gebruik van zorg te stimuleren? 
Spiegelinformatie is data om de zorg en handelingen te monitoren en te vergelijken. In het OLVG is een toegewijd team van zorganalisten al jaren bezig om in het ziekenhuis inzichten te verschaffen met spiegelinformatie over gepast gebruik van zorg. Met die data brengen ze ook de variatie in medisch handelen tussen dokters in kaart en maken het bespreekbaar. Hoe kom je tot deze inzichten en hoe zorg je dat het van inzicht tot verbeteren komt?

Spreker: Madelon Mok, zorganalist en verpleegkundig specialist OLVG

Organisator deelsessie: ZE&GG
Voor wie: data-analisten, medisch specialisten, kwaliteitsmedewerkers, zorgaanbieders, beleidsmakers, zorgverzekeraars, verpleegkundig specialisten
Kennisniveau: verdiepend

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.