UPDATE

De UPDATE studie bekijkt de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het geven van lichttherapie aanvullend op de optimale lokale therapie (zalftherapie) bij volwassenen met atopisch eczeem. Dit wordt vergeleken met het alleen geven van zalftherapie aan deze patiënten.

Achtergrond

Atopisch eczeem is een veelvoorkomende chronische huidaandoening. Patiënten kunnen, afhankelijk van de ernst van de ziekte, behandeld worden met lokale therapie (zalven), lichttherapie of systemische therapie.

Lichttherapie wordt vaak gebruikt als tussenstap tussen lokale en systemische therapie bij patiënten met onvoldoende ziektecontrole door lokale therapie. Lichttherapie wordt regelmatig voorgeschreven.
Echter, het bewijs voor de effectiviteit van lichttherapie is enkel in korte en laag tot matige kwaliteit gerandomiseerde studies onderzocht. Er is onderzoek van hoge kwaliteit nodig om meer inzicht in de (kosten)effectiviteit van lichttherapie te krijgen. Dit heeft geleid tot één van de kennisvragen van onze beroepsvereniging (NVDV).

Dit project heeft als doel om de (kosten)effectiviteit van de meest gebruikte vorm van lichttherapie (narrowband UVB) bij patiënten met atopisch eczeem te onderzoeken. Dit wordt onderzocht met een multicenter gerandomiseerde studie in Nederland.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.