CLEAR-CAD

De CLEAR-CAD studie  onderzoekt bij patiënten met verdenking op coronairlijden (vernauwing in de bloedvaten van het hart) de kosteneffectiviteit en klinische uitkomsten van een CT-gedreven diagnostisch en therapeutisch traject ten opzichte van de standaardzorg.

Achtergrond

Patiënten met pijn op de borst ondergaan doorgaans diagnostisch onderzoek om kransslagaderlijden te beoordelen. Dit kan uit verschillende onderzoeken bestaan, waaronder een inspanningsonderzoek, verschillende soorten scans, of een hartkatheterisatie. Echter beoordeeld een deel van deze onderzoeken de aanwezigheid van kransslagaderlijden niet optimaal, waardoor patiënten onderbehandeld worden en risico lopen op een hartinfarct. De zorgkosten voor dit onderzoek zijn erg hoog.

Onderzoek

In dit onderzoek, uitgevoerd in meer dan 30 Nederlandse ziekenhuizen, vergelijken we een nieuwe strategie met de gebruikelijke zorg. In deze nieuwe strategie wordt er primair een CT-scan van de kransslagaders gemaakt, waarna verder beleid volgt. Door loting worden ±6500 volwassenen met pijn op de borst toegewezen aan een van deze strategieën.

Verwachte uitkomsten

We evalueren of de CT-gedreven strategie leidt tot betere uitkomsten voor patiënten, en of het leidt tot een zorgkosten besparing.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.