RECOVER

Zorgevaluatie RECOVER vergelijkt bij patiënten met een uitgebreide vorm van prostaatkanker zonder uitzaaiingen de chirurgische behandeling met de uitwendige bestraling met hormoontherapie. Daarbij wordt het effect op kwaliteit van leven van de patiënt, kosteneffectiviteit en progressievrije overleving onderzocht.

Achtergrond

Prostaatkanker: bestraling of een operatie?
Een uitgebreide vorm van prostaatkanker zonder uitzaaiingen wordt meestal behandeld met een operatie of uitwendige bestraling met hormoontherapie. Vaak kun je als patiënt kiezen tussen deze opties. Een belangrijk onderwerp bij deze keuze is het verschil in bijwerkingen. Op dit moment is niet bekend welke behandeling de beste is wat betreft kwaliteit van leven in de jaren na behandeling.
Met dit onderzoek willen we daar achter komen. Ook wordt onderzocht hoeveel mannen tijdens het onderzoek kankervrij blijven en welke behandeling het meest kosteneffectief is. Van ruim 800 patiënten worden klinische en door patiënt gerapporteerde kwaliteit van leven gegevens verzameld. 

Bij dit onderzoek zijn 4 prostaatkankernetwerken betrokken en wordt samengewerkt door urologen, radiotherapeuten, onderzoekers en de patiëntenvereniging. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om patiënten en hun partners in de toekomst beter te ondersteunen bij de behandelkeuze.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.