PREPARATION

De PREPARATION studie bekijkt of bij patiënten met een hoog risico op complicaties een preoperatief gestructureerd multidisciplinair teamoverleg (sMDT) zorgt voor veranderingen in de behandeling, met als gevolg minder complicaties, verbetering van leven voor de patiënt, verhoogde (kosten)effectiviteit en functionele uitkomsten. De effecten van dit multidisciplinaire overleg vóór de operatie worden vergeleken met een niet-preoperatief sMDT.

Achtergrond

Voor kwetsbare patiënten, bijvoorbeeld mensen met hart- of longziekten, kan een operatie extra risicovol zijn. In de landelijke richtlijn “zorg rondom de operatie” staat dat een operatie alleen door kan gaan als de patiënt, de chirurg en de anesthesioloog het risico van de operatie acceptabel vinden. Als er twijfels over het risico bestaan, word er Multidisciplinair Overleg (MDO) gepland. Bij een MDO zijn bij de patiënt, betrokken artsen en verpleegkundigen aanwezig om het operatie risico bespreken. Als men denkt dat het risico op complicaties rondom de operatie (te) hoog is, kan overwogen worden om eerst de gezondheid van de patiënt te verbeteren of om niet te opereren. De MDOs vinden nog niet in alle ziekenhuizen plaats.
We gaan onderzoeken wat het effect is van een MDO voorafgaand aan een operatie. Leidt dit tot minder complicaties, andere behandelingen en betere kwaliteit van leven voor de patiënt? Het verschil in kosten wordt ook in kaart gebracht.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.