PROVIDE

Onderzoek naar optimale diagnostiek van patiënten met acuut ontstane, continue duizeligheid zonder neurologische uitval op spoedeisende hulp

Achtergrond

De PROVIDE Trial is een studie naar de beste diagnostiek bij patiënten met plotse, continue duizeligheid op de spoedeisende hulp. De oorzaak hiervan kan een vervelend, maar onschuldig probleem van het evenwichtsorgaan zijn, maar kan ook een herseninfarct betreffen. Het snel stellen van de juiste diagnose is dus essentieel. Een foute of onzekere diagnose zorgt voor angst, onnodige onderzoeken en het ten onrechte wel of niet starten van medicatie. Daarnaast bestaat er geen landelijke richtlijn voor de werkwijze bij plotse duizeligheid wat lijdt tot verschillen tussen de ziekenhuizen.

Het doel van dit onderzoek is te bepalen hoe goed de HINTS+ test (combinatie van tests uitgevoerd door een arts) en de MRI-scan van de hersenen kunnen aantonen of een patiënt een herseninfarct heeft. Daarnaast zal gekeken worden welke factoren betrouwbaar kunnen voorspellen of iemand een herseninfarct heeft. De resultaten zullen gebruikt worden voor het opstellen van een landelijke richtlijn en diagnostisch beslismodel.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda Neurologie

Inclusiemonitor - Voortgang deelnemende patiënten

Bekijk de voortgang van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) aan deze studie.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.