INSIGHT

Onderzoek gestructureerde nazorg voor lymfklierkanker overlevenden

Achtergrond

Hodgkinlymfoom is een type lymfeklierkanker, dat met name op jonge leeftijd (20-40 jaar) voorkomt. Een groot deel van de patiënten geneest van de ziekte door behandeling met bestraling en/of chemotherapie. Bij een deel van de genezen patiënten treden tot vele jaren later aandoeningen op die veroorzaakt zijn door de lymfoombehandeling: de zogenaamde late effecten. Sinds 2013 worden op BETER-poliklinieken in verschillende ziekenhuizen in Nederland mensen die minimaal 5 jaar geleden zijn behandeld voor Hodgkinlymfoom gescreend voor late effecten van lymfoombehandeling. Deze late effecten kunnen o.a. hart- en vaatziekten, borstkanker, schildklierproblemen en infecties zijn. Het doel van de BETER-poliklinieken is om deze late effecten eerder te herkennen en te behandelen om (vergevorderde) ziekte en zelfs overlijden ten gevolge van deze late effecten te voorkomen. 

Doel van de zorgevaluatie

Met de INSIGHT-studie evalueren we of dit doel in de klinische praktijk behalen en of hiermee zorgkosten worden bespaard. Daarnaast onderzoeken we of de zorg op de BETER-poliklinieken invloed heeft op kwaliteit van leven, kennis over late effecten van behandeling en zorgen over mogelijke late effecten bij mensen die Hodgkinlymfoom hebben gehad. 

Tevens bekijken we waarom sommige mensen die Hodgkinlymfoom hebben gehad geen gebruik kunnen of willen maken van BETER-nazorg. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden om op landelijk niveau de lange-termijn nazorg na lymfoombehandeling te verbeteren.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.