PRECISION

Gebruik van Procalcitonine-bepaling om therapiefalen te verminderen bij COPD exacerbaties

Achtergrond

COPD is een veelvoorkomende longziekte in Nederland, waarbij acute longaanvallen kunnen voorkomen. Bij zo’n aanval heeft de patiënt veel last van kortademigheid en ernstige hoestklachten. Vaak is behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk en wordt de patiënt behandeld met antibiotica en prednison.

Gebruik van antibiotica kan leiden tot bijwerkingen en een toename van antibioticaresistentie. Procalcitonine (PCT) is een stofje in het bloed dat mogelijk kan voorspellen of er sprake is van een bacteriële infectie. Hiermee kan bepaald worden of de patiënt daadwerkelijk antibiotica nodig heeft of niet.
In ons onderzoek onderzoeken wij of PCT hiervoor ook gebruikt kan worden bij COPD patiënten met een longaanval, zodat preciezer bepaald kan worden of behandeling met antibiotica nodig is of niet. Deze methode kan ertoe leiden dat er minder antibiotica voorgeschreven zal worden, hetgeen zal resulteren in minder bijwerkingen, minder antibioticaresistentie en een verlaging van de zorgkosten.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda Longgeneeskunde

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Inclusiemonitor - Voortgang deelnemende patiënten

Bekijk de voortgang van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) aan deze studie.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.