FLOW

Onderzoek of de huidige nazorg van de vaattoegang met surveillance en preventieve behandeling veilig achterwege gelaten kan worden bij hemodialyse van (chronische nier)patiënten (follow-up/nazorg)

Achtergrond

Het behouden van een functionele vaattoegang is van groot belang voor hemodialyse patiënten. Om vernauwingen in de vaattoegang op te sporen en te behandelen voordat ze problemen veroorzaken, wordt in Nederlandse dialysecentra regelmatig gemeten of er nog voldoende bloed door de vaattoegang stroomt. Het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van deze surveillance strategie is echter onvoldoende. Internationale richtlijnen spreken zich niet uit in deze kwestie en adviseren vooral om meer onderzoek te doen.
In het FLOW project bepalen we met behulp van een multicenter gerandomiseerde klinische trial of de huidige nazorg van de vaattoegang met surveillance en preventieve behandeling veilig achterwege gelaten kan worden. Vernauwingen in de vaattoegang worden dan alleen behandeld wanneer ze daadwerkelijk problemen tijdens de dialyse veroorzaken. We verwachten dat het aantal invasieve behandelingen en de medische kosten door deze nieuwe strategie met 40% zullen dalen.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda Heelkunde en kennisagenda Internisten. 

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Inclusiemonitor - Voortgang deelnemende patiënten

Bekijk de voortgang van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) aan deze studie.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.