CURVE

Samen met alle scoliose centra in Nederland – het AIS consortium – wordt de (kosten-)effectiviteit van minder röntgencontrole bij kinderen geëvalueerd (follow-up/nazorg)

Achtergrond

Adolescente idiopathische scoliose (AIS) komt bij 2-3% van de kinderen voor. Scoliose is een vervorming van de wervelkolom en romp die tijdens de groei ontstaat en kan verergeren. Bij een deel van de patiënten neemt de afwijking dusdanig toe dat een corset en/of operatie nodig is om klachten op volwassen leeftijd te voorkomen. Om de scoliose te controleren wordt veelvuldig röntgenfoto’s gemaakt.
We weten echter helemaal niet hoe vaak een foto gemaakt moet worden en daardoor bestaan grote verschillen tussen Nederlandse scoliosecentra. Bovendien lijkt frequente röntgencontrole samen te hangen met verhoogd risico op kanker op latere leeftijd.

Doel van de zorgevaluatie

Wij gaan met alle scoliose centra in Nederland (het AIS consortium), de (kosten-)effectiviteit van minder röntgencontrole evalueren. Bij drie AIS-patiëntengroepen (voor behandeling, na behandeling met corset en na operatie) wordt een nieuw protocol met (zelf-)assessment instrumenten en vragenlijsten vergeleken met regelmatige röntgencontrole.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda Orthopedie.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.