PSMA-SELECT

Onderzoek naar minder lymfklieroperaties bij patiënten met prostaatkanker (diagnostiek)

Achtergrond

Bij patiënten met prostaatkanker is het mogelijk dat de kanker is uitgezaaid naar lymfeklieren. Om de aanwezigheid van lymfklieruitzaaiingen aan te tonen worden lymfeklieren uit het bekken operatief verwijderd. Deze operatie is niet alleen kostbaar, maar geeft ook kans op complicaties. De indicatie voor deze operatie wordt nu nog gesteld op basis van kansberekening. Sinds kort is er de PSMA PET/CT scan waarop eventuele uitzaaiingen in lymfeklieren goed zichtbaar zijn. 

Doel van de zorgevaluatie

In deze studie zullen we de indicatie voor de operatie stellen op basis van de uitkomst van deze PSMA PET/CT scan en niet op basis van kansberekening. Alleen wanneer lymfeklieruitzaaiingen op de scan worden gezien, worden deze operatief verwijderd. Door inzet van deze PSMA PET/CT scan kunnen mogelijk veel onnodige operaties en veel onnodig leed bij patiënten worden voorkomen.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda Urologie en kennisagenda Radiologie

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase PSMA PET/CT bij prostaatcarcinoom

Inclusiemonitor - Voortgang deelnemende patiënten

Bekijk de voortgang van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) aan deze studie.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.