DISTANCE

Onderzoek naar controle na een operatie voor stadium II/III darmkanker (follow-up)

Achtergrond

Na een operatie voor stadium II/III darmkanker, keert bij circa 20% van de patiënten de ziekte terug. Om die reden blijven patiënten momenteel 5 jaar onder controle in het ziekenhuis.
Studies hebben laten zien dat intensieve controle geen positief effect heeft op overleving. Bovendien verschilt het risico op terugkeer van ziekte sterk tussen patiënten. Hierdoor is er vraag naar controle schema’s die beter afgestemd zijn op individuele behoeften en risico’s.

Onderzoek

Een cluster gerandomiseerde studie wordt uitgevoerd in 5 ziekenhuizen om na te gaan of patiënten het ziekenhuis minder bezoeken bij een patiënt-gestuurd schema vanaf 1 jaar na operatie. Daarnaast zal middels besliskundige modellering onderzocht worden of de follow-up geoptimaliseerd kan worden.

Verwachte uitkomst

Een nieuwe richtlijn voor patiënt-gestuurde controle bij stadium II/III darmkanker patiënten, afgestemd op de behoefte van de patiënt en het individuele risico op terugkeer van de ziekte.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda Heelkunde

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase Follow-up na chirurgische resectie stadium I-III colon- en rectumcarcinoom

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.