Dose lndividualizAtion of Beta-lactam AntiBiotics in ICU patients: to TDM or not to TDM and the effects on patient outcome'

Dose lndividualizAtion of Beta-lactam AntiBiotics in ICU patients: to TDM or not to TDM and the effects on patient outcome

Voor meer informatie: zie website

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.