ZE&GG en de samenleving

De doelen waar we aan werken, gaan iedereen aan. Zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars, verzekerden kortom de samenleving als geheel.

Systeeminbedding van zorgevaluatie en gepast gebruik vraagt een verandering in het denken en handelen van mensen in de medisch specialistische zorg, en ook van onze samenleving. We maken samen met alle HLA-MSZ partijen een Beweging. Soms specifiek voor één doelgroep en achterban, en soms voor een grotere groep.

De beweging in de samenleving

Wij verstaan onder "de samenleving"; iedereen die in Nederland woont. Het is belangrijk dat wat we doen aansluit bij de kennis en behoeften van de samenleving en dat zij meer bekend raken met zorgevaluatie en gepast gebruik. Burgers moeten snappen dat er van veel zorg nog onvoldoende duidelijk is of het van meerwaarde is en dat er daarom zorgevaluaties zijn waarin zij gevraagd kunnen worden deel te nemen. En ze moeten begrijpen dat sommige zorg niet (meer) of anders verleend wordt omdat uitkomsten uit zorgevaluatie laten zien dat bepaalde zorg niet effectief is. En dat dat alles bijdraagt tot de bewezen beste zorg binnen de daarvoor beschikbare mensen en middelen.

De beweging in het zorgveld

Het uitvoeren van zorgevaluaties en het implementeren van gepast gebruik gebeurt bij zorgaanbieders door zorgprofessionals. Dat vraagt verandering in de manier van werken waarvoor de juiste mentaliteit en ondersteuning nodig is. Steeds meer mensen zetten zich in om Zorgevaluatie en Gepast Gebruik onderdeel te maken van de reguliere zorgprocessen.

We werken actief aan deze beweging via:

  • De ZE&GG op weg tour: op bezoek bij zorginstellingen om in gesprek te gaan over Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Wat doen zij? Wat hebben ze nodig? Wat werkt voor hen?
  • Webinars over verschillende thema’s: bijvoorbeeld over de Implementatie toolbox met goede voorbeelden.

Wil jij ook aan de slag en iets doen om Zorgevaluatie en Gepast Gebruik te stimuleren? Of heb je een goed idee hoe we dat als programma kunnen doen? Neem dan contact met ons op: info@zorgevaluatiegepastgebruik.nl

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG Hub is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief