CROSSROADS: informatieavond deelnemende centra

Op donderdag 27 juni van 19:00 – 20:00 uur organiseren we de (online) bijeenkomst, over de CROSSROADS-zorgevaluatie, een onderzoeksvoorstel gericht op de vraag of follow-up of complementerende chirurgie na de lokale excisie van een (pT1) coloncarcinoom het beste is voor de patiënt.

Doel is om in een multicenter, observationele de-escalatie studie te onderzoek of het invoeren van intensieve follow-up en het niet uitvoeren van complementerende chirurgie – via een richtlijnherziening - inderdaad veilig is voor patienten met minder dan 15% kans op lymfekliermetastasen. Daarnaast zal voor de midden-risicogroep (15 -25% kans op LNM) onderzocht gaan worden of follow-up ook een mogelijkheid is en of dat veilig kan.

Dit project wordt momenteel in co-creatie ontwikkeld en wordt op 13 augustus als subsidieaanvraag ingediend. De bijeenkomst is voor MDL-artsen, chirurgen, pathologen, radiologen, klinisch geriaters, medewerkers van wetenschapsbureaus en andere geïnteresseerden.