AGILE: informatieavond deelnemende centra

Op woensdag 26 juni van 20.00-21.00 organiseren we de eerste (online) bijeenkomst, over de AGILE-zorgevaluatie, een onderzoeksvoorstel gericht op valpreventie bij ouderen die zich met een val op de SEH presenteren.

De inzet van een multifactoriële valanalyse om onderliggende aandoeningen op te sporen en te behandelen wordt vergeleken met care as usual. De hypothese is dat met inzet van de multifactoriële valanalyse het aantal nieuwe vallen voorkomen kan worden.

Dit project wordt momenteel in co-creatie ontwikkeld en wordt op 13 augustus als subsidieaanvraag ingediend. De bijeenkomst is voor SEH-artsen, chirurgen, orthopeden, internisten ouderen-geneeskunde, klinisch geriaters, medewerkers van wetenschapsbureaus en andere geïnteresseerden.