Deadline NVZ: indienen plan van aanpak implementatie voor 2025

De NVZ-leden dienen uiterlijk 30 juni 2024 een met de zorgverzekeraars afgestemd plan van aanpak in voor de implementatie-acties in 2025. Dat bevat gelijk een beoordeling van de stand van zaken (implementatiegraad per onderwerp) tot dat moment. Het definitieve plan van aanpak wordt gedeeld met ZE&GG via implementeren@zorgevaluatiegepastgebruik.nl.